top of page

Agile Leadership Training Course

Tham gia vào hành trình đào tạo để thay đổi bản thân với khóa học Agile Leadership được thiết kế riêng cho những người mong muốn cải thiện tầm nhìn lãnh đạo và tối ưu tốc độ phát triển dự án.

Axon Active team learning Agile & Scrum
Axon Active Agile Leadership Badge

Ưu điểm

​Khóa học này không chỉ là một hành trình giáo dục; đó là một trải nghiệm thực tế được thiết kế để rèn luyện sự nhạy bén trong lãnh đạo của bạn. Khám phá nghệ thuật quản lý nhóm hiệu quả, khoa học đằng sau việc tối ưu hóa quy trình liền mạch và kỹ năng giải quyết vấn đề sáng tạo.

Trải nghiệm thực tế

Khóa học của Axon Active không chỉ chú trọng vào việc học; mà còn vào thực hành. Bạn sẽ tham gia vào các tình huống thực tế, cộng tác với các chuyên gia có cùng chí hướng và phát triển các kỹ năng vượt xa các lý thuyết quản lý thông thường.

Khóa học này là cửa ngõ để bạn nắm vững các nguyên tắc Agile, giúp bạn mang lại giá trị đặc biệt cho nhóm và tổ chức của mình.

Axon Active team learning Agile & Scrum
A7L01070_edited.jpg

Nội dung khóa học

Phản ánh Tuyên ngôn Agile và hành trình của nó

Khám phá lịch sử và các nguyên tắc của Tuyên ngôn Agile, hiểu các giá trị của nó đã cách mạng hóa việc quản lý dự án và thúc đẩy phương pháp kinh doanh thích ứng như thế nào.

Kỹ năng giải quyết vấn đề

Tìm hiểu các chiến lược giải quyết vấn đề hiệu quả phù hợp với môi trường Agile, tập trung vào tư duy lặp lại và các giải pháp sáng tạo.

Lãnh đạo có nghĩa là gì?

Nghiên cứu các thuộc tính và tư duy của một nhà lãnh đạo Agile, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác, trao quyền và phát triển liên tục trong các nhóm.

Phiên hoạt động mở

Tham gia vào một diễn đàn năng động, cởi mở được thiết kế để chia sẻ hiểu biết sâu sắc, thảo luận về những thách thức của Agile và động não về các phương pháp lãnh đạo đổi mới.

Axon Active team learning Agile & Scrum

Bạn sẽ nhận được gì?

Tài liệu khóa học

Những người tham gia sẽ nhận được tài liệu khóa học toàn diện đóng vai trò là tài liệu tham khảo và hướng dẫn có giá trị, tóm tắt các điểm chính và chiến lược được thảo luận trong suốt khóa đào tạo.

Mang lại giá trị cho doanh nghiệp với Agile

Khóa đào tạo sẽ trang bị cho người tham dự khả năng nâng cao giá trị doanh nghiệp thông qua các phương pháp thực hành Agile, nhấn mạnh vào việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ thực sự đáp ứng nhu cầu của khách hàng và thúc đẩy thành công trong kinh doanh.

Nhận thức được bối cảnh văn hóa cơ bản

Hiểu được các yếu tố văn hóa tác động đến động lực và quy trình của nhóm là rất quan trọng. Khóa học này sẽ cung cấp những hiểu biết sâu sắc về cách nền tảng văn hóa có thể định hình và ảnh hưởng đến việc áp dụng và lãnh đạo Agile.

Hiểu sự phát triển của quản lý và nó đã phát triển như thế nào theo thời gian

Khám phá sự tiến triển của các lý thuyết và thực tiễn quản lý theo thời gian, đánh giá cao cách các phương pháp Agile hiện đại đã xuất hiện và tiếp tục phát triển để đáp ứng với bối cảnh kinh doanh đang thay đổi.

Nhận thêm ý tưởng về ý nghĩa của Lãnh đạo và cách phát triển nó trong Agile

Hiểu sâu hơn về những yêu cầu của khả năng lãnh đạo trong bối cảnh Agile và học những cách thực tế để trau dồi kỹ năng lãnh đạo nhằm thúc đẩy môi trường hợp tác, khả năng thích ứng và cải tiến liên tục

Chi tiết khóa học

Kiểm tra giờ vùng của bạn với time zone converter

8:00 AM – 5:00 PM ICT (GMT +7) Saturday, 25 Nov 2023

Register before: 12:00 PM ICT (GMT +7)

Wednesday, 15 Nov 2023

Địa điểm

Axon Active – Tan Binh Office

Language : English

Axon Active team learning Agile & Scrum

Course payment

Early bird:

2,500,000 VND

After 03 November 2023

4,500,000 VND

  • Registration is only completed with full payment by transferring to Axon Active Vietnam’s bank account

  • The payment details will be provided on the registration form

  • Upon receiving your transfer, we will send the confirmation within 1-3 working days

  • Due to the limited number of attendees expected, we encourage you to register now. We will later confirm your attendance

For more information, please contact: 028.7109.1234 or email us at scrum@axonactive.com.

Giảng viên

Mr. Huy Nguyen Axon Active

Mr. Huy Nguyen

Education Manager tại Axon Active Vietnam

sa-csm-600.png
sa-cspo-600.png
sa-csp_sm-600.png
sa-csp_po-600.png
  • Thạc sĩ hệ thống thông tin (Master Of Science Information System) Đại Học Khoa Học Tự Nhiên

  • Giảng viên tại HCCS (Houston Community College Vietnam) từ 2001 đến 2013

  • Giảng viên Software Development With Scrum Framework tại nhiều trường đại học (Đại Học Tôn Đức Thắng, Đại Học UIT, Đại Học Bách khoa, Đại Học Nông Lâm, Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật)

  • Phụ trách đào tạo cho các fresher tại Axon Active từ 2013 đến nay

Ms. Lien Vo

Head of Department tại Axon Active Vietnam

sa-csm-600.png
sa-csp_po-600.png
Ms. Lien Axon Active
Mr Cuong Axon Active

Mr. Cuong Le

Head of Department tại Axon Active Viet Nam

sa-cspo-600.png

Mr. Nhan Nguyen

Head of Department tại Axon Active Viet Nam

Mr. Nhan Axon Active
sa-csm-600.png
sa-cspo-600.png
A7L01048.jpg

Ready to sign up?

Join the Agile Leadership Training to boost your decision-making, enhance team collaboration, and lead effectively in today's dynamic business world!

bottom of page